Fokus na đacima škole

Jedino kod nas sve se vrti oko vas!
Mi smo sa našim studentima povezani poput sinusa i kosinusa – zajedno nalazimo rešenje za sve trigonometrijske probleme tokom studiranja. Posvećeni smo svakom studentu kao Koši kompleksnoj analizi i dostupni smo za sva pitanja 24/7, 365 dana u godini. Jedino kod nas u svakom trenutku možeš da stupiš direktno u kontakt sa profesorima preko bilo kog servisa – Vibera, WhatsApp-a, Meet-a, Facebook-a, Instagrama ili Youtube-a, sa matematičkim očekivanjem čekanja na odgovor od 10 minuta i minimalnim odstupanjem.

Ispitaćemo ekstremne vrednosti tvog trenutnog znanja i u skladu sa tim prilagodićemo metod rada, u cilju dostizanja apsolutnog maksimuma tokom intervala spremanja ispita. Dovoljan uslov za ekstremum je da nam se javiš, a neophodan da pređeš sve raspoložive materijale.

Šta god da je pitanje, matematika je odgovor.
Količina naših video materijala ekvivalentna je limesu funkcije koja teži beskonačnosti za svaku oblast definisanosti na tvom fakultetu. Kombinatorika kod nas je jasna – u našem skupu materijala imaš sve potrebne elemente, od rešenih zadataka i ranijih rokova, pa do snimljenih časova i dodatnih materijala.

0

Rešenih zadataka

0

Snimljenih klipova

Livestream inovacija bolja od konsultacija!
Livestream vežbanje je zlatni presek naše posvećenosti studentima i inovativne primene novih tehnologija u učenju. Vektorski prostor odvijanja događaja je Youtube platforma, preko koje profesor održava Livestream emisiju – linearnu apsoksimaciju online grupnih konsultacija.

Youtube kanal škole Pedja Stankovic

Profesor u realnom vremenu radi zadatke, odgovara na pitanja studenata i tako zajedno sa njima konvergira ka položenom ispitu. Težište je na rešavanju problema i nedoumica svakog pojedinačnog studenta.

Gore opisan metod rada odnosi se na sve kurseve iz naše ponude.
Ps. Ukoliko ti tokom čitanja nešto nije bilo jasno, to je definitivno znak da su ti potrebni naši kursevi.

Prijemni za
fakultete

Priprema za prijemni ispit za fakultete

Prijemni za
srednju školu

Priprema male mature iz matematike

Kursevi za
FON

Kursevi za predmete Fakulteta organizacionih nauka

Ostali
fakulteti

Kursevi za ostale fakultete Beogradskog univerziteta

Kursevi

Jedino kod nas sve se vrti oko vas!

Mi smo sa našim studentima povezani poput sinusa i kosinusa – zajedno nalazimo rešenje za sve trigonometrijske probleme tokom studiranja. Posvećeni smo svakom studentu kao Koši kompleksnoj analizi i dostupni smo za sva pitanja 24/7, 365 dana u godini. Jedino kod nas u svakom trenutku možeš da stupiš direktno u kontakt sa profesorima preko bilo kog servisa – Vibera, WhatsApp-a, Meet-a, Facebook-a, Instagrama ili Youtube-a, sa matematičkim očekivanjem čekanja na odgovor od 10 minuta i minimalnim odstupanjem.

Ispitaćemo ekstremne vrednosti tvog trenutnog znanja i u skladu sa tim prilagodićemo metod rada, u cilju dostizanja apsolutnog maksimuma tokom intervala spremanja ispita. Dovoljan uslov za ekstremum je da nam se javiš, a neophodan da pređeš sve raspoložive materijale.

Šta god da je pitanje, matematika je odgovor.

Količina naših video materijala ekvivalentna je limesu funkcije koja teži beskonačnosti za svaku oblast definisanosti na tvom fakultetu. Kombinatorika kod nas je jasna – u našem skupu materijala imaš sve potrebne elemente, od rešenih zadataka i ranijih rokova, pa do snimljenih časova i dodatnih materijala.

0

Rešenih
zadataka

0

Snimljenih
klipova

Livestream inovacija bolja od konsultacija!

Livestream vežbanje je zlatni presek naše posvećenosti studentima i inovativne primene novih tehnologija u učenju. Vektorski prostor odvijanja događaja je Youtube platforma, preko koje profesor održava Livestream emisiju – linearnu apsoksimaciju online grupnih konsultacija.
Profesor u realnom vremenu radi zadatke, odgovara na pitanja studenata i tako zajedno sa njima konvergira ka položenom ispitu. Težište je na rešavanju problema i nedoumica svakog pojedinačnog studenta.


Gore opisan metod rada odnosi se na sve kurseve iz naše ponude.
Ps. Ukoliko ti tokom čitanja nešto nije bilo jasno, to je definitivno znak da su ti potrebni naši kursevi.

© 2019 Mathbrotherhood. All rights reserved.