Kursevi za FON

Kursevi za FON već su 13 godina značajan podskup našeg skupa matematičkih kurseva. Kursevi su jedinstveni pre svega po stalnoj dostupnosti profesora za sva pitanja, kao i po količini materijala za spremanje ispita, koji studenti dobiju odmah po uplati kursa. Više o našem načinu rada i svim benefitima kurseva pročitajte ovde. Presek simetrala svih naših uglova proučavanja predmeta daju centar upisane ocene u indeks studenta. Kursevi za FON obuhvataju ispite: Matematiku 1, 2 i 3, Programiranje 1, Teoriju verovatnoće i Statistiku.

MATEMATIKA 1

Matematika 1 je jedan od najvažnijih predmeta u prvoj godini na svim fakultetima, a posebno na FON-u. Kurs iz Matematike 1 obuhvata 12 časova za pismeni deo i 8 za usmeni deo ispita. Po uplati kursa polaznici dobijaju celokupan materijal koji im je neophodan za pripremu ispita, koji se konstantno ažurira i dopunjava novim snimcima sa časova. Pored video snimaka, u našim materijalima nalaze se svi rokovi sa FON-a godinama unazad, a naši profesori, na čelu sa profesorom Peđom, su na raspolaganju za sva pitanja i dodatna objašnjenja u svakom trenutku. Cena kursa je 12000.

MATEMATIKA 2

Kurs iz Matematike 2 za FON

Posle Matematike 1, Matematika 2 je sledeći izazov sa kojim se brucoši suočavaju u drugom semestru. Na ovom kursu rešavamo sve matematičke probleme različitim metodama integracije i profesori su na raspolaganju studentima sve dok ne polože Matematiku 2. Kurs pokriva i pismeni i usmeni deo ispita i to 10 časova za pismeni deo ispita, i 8 za usmeni. Cena kursa je 12000.

PROGRAMIRANJE 1

Programiranje 1 je predmet kome pristupamo vrlo posvećeno. Ovaj predmet vodi Mihailo Nišavić i kreator je, pored profesora Peđe, video materijala. Po uplati dobija se celokupan video materijal koji se konstantno dopunjava kratkim tutorijalima koje Mihailo snima. Tokom kursa definišemo klase za svaki objekat ispita i različitim metodama gradimo programersku logiku studenata. Konsultacije je moguće zakazati u svakom trenutku, jer je u pripremi ovog predmeta najvažnije konstantno raditi. Cena kursa je 12000 i pored materijala podrazumeva konstantnu podršku do polaganja ispita.

MATEMATIKA 3

Matematika 3 je predmet koji se sluša u drugoj godini FON-a i idealno je da ste pre njega položili Matematiku 1 i 2. Matematika 3 je zahtevan predmet kao i prva dva, zato je važno pristupiti joj ozbiljno i na vreme. Kurs pokriva usmeni i pismeni deo ispita. Nakon 10 časova za pismeni i 8 za usmeni deo ispita, vaše znanje doživeće Laplasovu transformaciju. Cena kursa je 8000.

TEORIJA
VEROVATNOĆE

Teorija verovatnoće je naš omiljeni predmet koji drži jedino profesor Peđa. Pokriven je ceo ispit, i usmeni i pismeni deo. Pismeni deo obuhvata 10 časova, a za usmeni deo koriste se video materijali. Pored toga, u svakom trenutku možete pitati profesora Peđu sve što vam nije jasno, sa matematičkim očekivanjem čekanja na odgovor od 10 minuta i minimalnom varijansom. Cena kursa je 6500.

STATISTIKA

Statistika je predmet iz drugog semestra i najbolje je polagati je posle Teorije verovatnoće. Primenom statističkog zaključivanja na populaciji dosadašnjih studenata FON-a potvrdili smo hipotezu da ispit nije toliko težak, ali kako biste izbegli greške prvog i drugog reda dobro se pripremite za ispit. Pismeni deo obuhvata 10 časova, a za usmeni deo koriste se video materijali. Cena kursa je 6500.

Kursevi za FON

Kursevi za FON već su 13 godina značajan podskup našeg skupa matematičkih kurseva. Kursevi su jedinstveni pre svega po stalnoj dostupnosti profesora za sva pitanja, kao i po količini materijala za spremanje ispita, koji studenti dobiju odmah po uplati kursa. Više o našem načinu rada i svim benefitima kurseva pročitajte ovde. Presek simetrala svih naših uglova proučavanja predmeta daju centar upisane ocene u indeks studenta. Kursevi za FON obuhvataju ispite: Matematiku 1, 2 i 3, Programiranje 1, Teoriju verovatnoće i Statistiku.

MATEMATIKA 1

Matematika 1 je jedan od najvažnijih predmeta u prvoj godini na svim fakultetima, a posebno na FON-u. Kurs iz Matematike 1 obuhvata 12 časova za pismeni deo i 8 za usmeni deo ispita. Po uplati kursa polaznici dobijaju celokupan materijal koji im je neophodan za pripremu ispita, koji se konstantno ažurira i dopunjava novim snimcima sa časova. Pored video snimaka, u našim materijalima nalaze se svi rokovi sa FON-a godinama unazad, a naši profesori, na čelu sa profesorom Peđom, su na raspolaganju za sva pitanja i dodatna objašnjenja u svakom trenutku. Cena kursa je 12000.

MATEMATIKA 2

Posle Matematike 1, Matematika 2 je sledeći izazov sa kojim se brucoši suočavaju u drugom semestru. Na ovom kursu rešavamo sve matematičke probleme različitim metodama integracije i profesori su na raspolaganju studentima sve dok ne polože Matematiku 2. Kurs pokriva i pismeni i usmeni deo ispita i to 10 časova za pismeni deo ispita, i 8 za usmeni. Cena kursa je 12000.

PROGRAMIRANJE 1

Programiranje 1 je predmet kome pristupamo vrlo posvećeno. Ovaj predmet vodi Mihailo Nišavić i kreator je, pored profesora Peđe, video materijala. Po uplati dobija se celokupan video materijal koji se konstantno dopunjava kratkim tutorijalima koje Mihailo snima. Tokom kursa definišemo klase za svaki objekat ispita i različitim metodama gradimo programersku logiku studenata. Konsultacije je moguće zakazati u svakom trenutku, jer je u pripremi ovog predmeta najvažnije konstantno raditi. Cena kursa je 12000 i pored materijala podrazumeva konstantnu podršku do polaganja ispita.

MATEMATIKA 3

Matematika 3 je predmet koji se sluša u drugoj godini FON-a i idealno je da ste pre njega položili Matematiku 1 i 2. Matematika 3 je zahtevan predmet kao i prva dva, zato je važno pristupiti joj ozbiljno i na vreme. Kurs pokriva usmeni i pismeni deo ispita. Nakon 10 časova za pismeni i 8 za usmeni deo ispita, vaše znanje doživeće Laplasovu transformaciju. Cena kursa je 8000.

TEORIJA
VEROVATNOĆE

Teorija verovatnoće je naš omiljeni predmet koji drži jedino profesor Peđa. Pokriven je ceo ispit, i usmeni i pismeni deo. Pismeni deo obuhvata 10 časova, a za usmeni deo koriste se video materijali. Pored toga, u svakom trenutku možete pitati profesora Peđu sve što vam nije jasno, sa matematičkim očekivanjem čekanja na odgovor od 10 minuta i minimalnom varijansom. Cena kursa je 6500.

STATISTIKA

Statistika je predmet iz drugog semestra i najbolje je polagati je posle Teorije verovatnoće. Primenom statističkog zaključivanja na populaciji dosadašnjih studenata FON-a potvrdili smo hipotezu da ispit nije toliko težak, ali kako biste izbegli greške prvog i drugog reda dobro se pripremite za ispit. Pismeni deo obuhvata 10 časova, a za usmeni deo koriste se video materijali. Cena kursa je 6500.

© 2019 Mathbrotherhood. All rights reserved.